top of page
Native food farm.jpg

เรื่องราวความสำเร็จ

ด้านล่างนี้คือเรื่องราวความสำเร็จจากผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับการเรียนรู้ของพวกเขาที่ Bass Coast Adult Learning ซึ่งช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จในชีวิต

คลิกด้านล่างเพื่อเข้าถึงเรื่องราวของแต่ละคน

bottom of page